Dražba

Soubor pozemků Velké Přílepy-A

Předmět dražby:

Předmětem dražby je soubor nemovitostí, a to - pozemek st. p. č. 155 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 104 m2, Na pozemku stojí stavba: Velké Přílepy, č.p. 345, rod. dům (stavba není součástí předmětu dražby) zapsaný na LV č. 1524 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec a k. ú. Velké Přílepy a - pozemek p. č. 173/46 – zahrada, zemědělský půdní fond, výměra 377 m2, zapsaný na LV č. 406 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, pro obec a k. ú. Velké Přílepy.

Nejnižší podání, vyvolávací cena:

900 000,00 Kč

Místo, datum a čas konání dražby:

v prostorách salonku č. 10 Národního domu na Vinohradech, na adrese Náměstí Míru 9, Praha 2

24.10.2017, v 11:00 hodin

Navrhovatel dražby:

JUDr. Iva Fialová Ištvánková
Vladislavova 16
110 00 Praha 1
zvláštní správkyně konkurzní podstaty úpadce H – SYSTÉM a. s., se sídlem Praha 5, Ostrovského 253, PSČ 150 00, IČ 60 19 22 91

Dražebník:

Česká aukční a dražební a.s.
Nezvalova 423, 500 03 Hradec Králové

Typ dražby:

Dobrovolná opakovaná

Prohlídky:

po dohodě s dražebníkem

Minimální příhoz:

2 000,00 Kč

Odhadní cena:

1 010 000,00 Kč

Dražební jistota:

100 000,00 Kč

Informace:

korinek@drazba.info, 495 518 832

Vydražitel:

Stavební bytové družstvo Svatopluk se sídlem Horoměřice, Velvarská 100, PSČ 252 62 IČ 25 64 95 40

Přílohy:
[Burza]majetku.cz: U NÁS TO MÁTE ZDARMA! Česká aukční a dražební, a. s. Česká znalecká, a. s. - znalecký ústavAktuálně pro vás máme nabídky v okresech , ve městech , v kategoriích .

Tento web využívá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace